+48 12 267 31 11

    Zadzwoń do nas :

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies,  więcej informacji w Polityce prywatności

 

BTW ENGINEERING    All rights reserved 2015r

ul. Szwedzka 11, 30-324  Kraków tel. +(48 12) 267 31 11,    fax +(48 12) 269 36 05, email: btw@btw2.pl    

BTW ENGINEERING   ul. Szwedzka 11, 30-324  Kraków tel. +(48 12) 267 31 11,    fax +(48 12) 269 36 05, email: btw@btw2.pl       Wszelkie Prawa Zastrzeżone  2014r

Regulamin dla tłumacza

1. Tłumacz wykonuje tłumaczenia bezpośrednio dla firmy BTW Engineering z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 11 w Krakowie.

2. Podstawą rozliczeń za wykonane tłumaczenie jest strona rozliczeniowa, linia, słowo, analiza programu CAT lub ustalona wcześniej stawka.

3. Zlecenie jest przekazywane Tłumaczowi poprzez internetowy system btw2.pl, telefonicznie lub pocztą elektroniczną i zawiera następujące informacje: numer zlecenia, datę i termin przesłania gotowego tłumaczenia do BTW Engineering oraz stawkę wynagrodzenia.

4. Stawka wynagrodzenia określana jest każdorazowo przez Tłumacza i managera BTW Engineering odpowiedzialnego za dany projekt.

5. Po zaakceptowaniu zlecenia na warunkach określonych przez BTW Engineering Tłumacz powinien niezwłocznie potwierdzić przyjęcie zlecenia, poprzez system btw2.pl, mailowo bądź telefonicznie, podając numer danego zlecenia.

6. Tłumacz powinien sprawdzić zgodność przesłanych dokumentów z otrzymanym uprzednio opisem (liczba plików, charakter tekstu). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności Tłumacz powinien niezwłocznie poinformować o nich managera z BTW Enginnering. Jeśli Tłumacz nie zgłosi żadnych uwag, uznaje się, że zlecenie zostało przyjęte bez zastrzeżeń.

7. Gotowe tłumaczenie Tłumacz odsyła do BTW Engineering za pomocą uploadu w systemie btw-translate.com, pocztą elektroniczną na adres mailowy managera prowadzącego zlecenie lub w sposób określony w zleceniu. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript.

8. Tłumacz jest zobowiązany przekazać tłumaczenie do BTW Engineering na czas i nie później niż w terminie określonym w zleceniu. Jeśli brak jest innych wskazań, tłumaczenie powinno być przesłane do biura BTW do godziny 15.00 dnia określonego jako termin realizacji.

9. Jeśli Tłumacz z powodu zdarzeń losowych nie może dotrzymać terminu realizacji tłumaczenia, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym managera z BTW Engineering. Po przekazaniu zgłoszenia, Tłumacz uzyskuje potwierdzenie przyjęcia takiej wiadomości. Niedotrzymanie terminu skutkuje obniżeniem stawki wynagrodzenia lub wypowiedzeniem umowy.

10. Tłumacz jest zobowiązany wykonać tłumaczenie zgodnie z najlepszą wiedzą i umiejętnościami oraz zgodnie z najlepszą praktyką.

11. Tłumacz powinien odpowiednio wcześnie zgłaszać problemy merytoryczne i formalne związane z realizacją zlecenia.

12. Tłumacz jest zobowiązany do stosowania terminologii przyjętej w danej dziedzinie oraz uwzględniania informacji dotyczących terminologii, które zostaną przekazane mu przez managera BTW Engineering odpowiedzialnego za dany projekt.

13. Przed oddaniem zlecenia Tłumacz zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia tekstu pod względem merytorycznym, zgodności z oryginałem, poprawności językowej (ortografia, interpunkcja i słownictwo) itp.

14. Jeśli tłumaczenie nie zostanie zaakceptowane z powodu występujących w nim błędów, zlecenie może zostać odesłane do Tłumacza wraz ze wskazówkami i zaleceniem dotyczącymi wprowadzenia niezbędnych poprawek.

15. Wszelkie prawa autorskie związane ze zleconymi tłumaczeniami przechodzą na firmę BTW Engineering, z siedzibą przy ul Szwedzkiej 11 w Krakowie.

16. Tłumacz otrzyma wynagrodzenie za poprawne wykonanie tłumaczenia przelewem na wskazane konto bankowe w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania przez BTW Engineering faktury lub rachunku.

 

Menu tłumacza